კომპანია

კომპანია თბილისის ადვოკატები დაარსდა 2009 წელს. მთელი ამ ხნის მანძილზე  თამამად შეიძლება ითქვას, რომ კომპანია არ ღალატობს მის ძირითად პრინციპებს: 

პროფესიონალიზმს , პასუხისმგებლობას  და საქმის ერთგულებას .

ჩვენი გუნდი დაკონპლეკტებულია უმაღლესი კლასის სპეციალისტებით, რომლებიც შემოგთავაზებთ ნებისმიერი სახის სამართლებრივი პრობლემის მოგვარებას, იურიდიული დოკუმენტების შედგენას, სწრაფად და ეფექტურად. ჩვენი იურისტები გაგიწევენ დახმარებას

ნებისმიერი სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე.

ჩვენ ვმუშაობთ გუნდურად იმისთვის, რომ კლიენტებისთვის შევქმნათ კომფორტული, მოქნილი, სწრაფი და მაღალი ხარისხის მომსახურება. სწორედ ამით გამოირჩევა „თბილისის ადვოკატები“ სხვა საადვოკატო ბიუროებისგან.   ჩვენი მთავარი პრინციპი სანდოობაა, სწორედ ამიტომ, ჩვენთან კლიენტების კონფიდენციალურობა 100%-ით დაცულია ! ჩვენს პორთფოლიოში უკვე ორას ორმოცდაათზე მეტი მოგებული სასამართლო პროცესია.  

ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა!

ჩვენ წარმოვადგენთ კლიენტების იტერესებს სამართლის შემდეგ დარგებში:

 • სამოქალაქო სამართალი
 • სამეწარმეო სამართალი
 • შრომის სამართალი
 • სამშენებლო სამართალი
 • ადმინისტრაციული სამართალი
 • სისხლის სამართალი
 • არასრულწლოვანთა   მართლმსაჯულება
 • საგადასახადო სამართალი
 • კონსტიტუციური სამართალი
 • ინტელექტუალური სამართალი
 • სადაზღვევო სამართალი
 • გაკოტრების სამართალი
 • საბანკო სამართალი
 • საერთაშორისო კერძო სამართალი