ფასები

საორიენტაციო ფასები

 

1. სატელეფონო კონსულტაცია : - უფასო

2. კონსულტაცია ოფისში : - უფასო

2. სესხების პრობლემის მოგვარება (რესტრუქტურიზაცია, ჩამოწერა) 5-10 %  სესხის საერთო თანხიდან

3. უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმეები : 3 - 5 % საბაზრო ღირებულებიდან.

4. სმარტ კონრაქტების შედგენა :  2 000 ლარიდან

5. კრიპტოვალუტის გამოშვება : (ნებისმიერი დასახელების)  ეთერიუმის პლათფორმაზე - 1 000 ლარიდან; ახალი ბლოკჩეინის შექმნა - 25 000 ლარიდან  

6. ნებისმიერი სხვა სამოქალაქო ან სისხლის სამართლის საქმეები : - მოლაპარაკებით.

7. სისხლის სამართლის საქმეზე ორდერი : -  800 ლარი.